Online Marketeers met Status in Delft Leiden Alphen aan den Rijn en Rijswijk

Sinds de vluchtelingencrisis wonen er in Nederland veel statushouders die thuis zitten, zonder te kunnen
werken of anderszins ervaring op te doen op de arbeidsmarkt. Het blijkt echter dat statushouders die wachten
op het definitieve besluit omtrent hun verblijf beter direct kunnen gaan werken, dan werkloos afwachten. Na
enkele passieve jaren blijkt het namelijk moeilijk om weer net zo gemotiveerd te zijn om te werken als op het
moment dat je in Nederland aankwam. Sociale Diensten in heel Nederland onderkennen deze problematiek.
Het lijkt productiever om statushouders zo snel mogelijk na aankomst in Nederland aan het werk te krijgen.
Ook is dit voor de statushouders zelf een veel fijnere start in een nieuw land.
Maar zelfs tot op het bot gemotiveerd blijkt het voor statushouders lastig om werk te vinden. De grootste
struikelblokken zijn het ontbreken van relevante werkervaring in Nederland, het ontbreken van Nederlandse
diploma’s en het onvoldoende machtig zijn van de Nederlandse taal. Hierdoor zijn gemotiveerde statushouders niet in staat om volwaardig deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Met Marketeers met Status willen wij hier
verandering in aanbrengen, en de statushouders concurrerend maken met de Nederlandse beroepsbevolking;
maar hoe?

De uitdaging

Make IT Here en YourSelect willen gemotiveerde en hoger opgeleide statushouders uit de gemeentes Delft,
Leiden en Alphen aan den Rijn aan een baan te helpen, in samenwerking met de betreffende gemeentes.
Omdat we in Nederland gebonden zijn aan het minimumloon en cao-regelingen, valt er niet te concurreren op
arbeidsvoorwaarden. Er zal gekeken moeten worden naar een andere oplossing om deze groep concurrerend
te maken. De makkelijkste manier is om te kijken waar de vraag naar personeel het grootst is. Het UWV heeft
in 2017 informatie verzameld en gebundeld: In de land- en tuinbouw is dat bijvoorbeeld voor lager opgeleiden.
In de zorg voor middelbaar opgeleiden en in de ICT voor hoger opgeleiden. Met Marketeers met Status richten
we ons op hoger opgeleide statushouders. Juist de hoger opgeleide vluchteling verwacht in Nederland een
baan ‘op niveau’ te krijgen (bron: http://bit.ly/2DzcT0P).

Onze oplossing: Marketeers met status

Wij vinden het belangrijk dat het aanwezige talent van deze groep hoger opgeleide statushouders in te zetten
waar het goed tot zijn recht komt. Speciaal voor deze groep hebben Make IT Here en YourSelect een
maatwerktraject ontwikkeld tot Online Marketeer. Met het programma worden de statushouders en de steeds
groter wordende vraag naar werk in de IT vanuit de arbeidsmarkt bij elkaar gebracht.

Online Marketeer

Een online marketeer brengt producten of diensten onder de aandacht via online kanalen. Dit gebeurt onder
andere door de vindbaarheid van een website te vergroten, online advertentiecampagnes op te zetten en de
resultaten hiervan te analyseren en optimaliseren.

De vraag naar Online Marketeer/ SEO specialist/ E-commerce medewerker is sterk groeiende. Via Indeed alleen
al kom je in een straal van 50 kilometer van Delft op ruim 400 openstaande vacatures (http://bit.ly/2EMQsSh).
Online Marketing is een ICT functie die geen specifieke programmeerervaring vereist en leent zich daarom
goed voor statushouders die in het land van herkomst een Bachelor of Master diploma hebben behaald, en die
hier zich willen laten omscholen. Een bijkomend voordeel is dat het hiermee het probleem wordt getackeld dat
het vanuit Nederland het lastig is om de gevolgde opleiding in het land van herkomst op waarde te schatten:
Via Marketeers met Status heeft men namelijk recent in Nederland een opleiding afgerond met internationaal
erkende certificatie (Google Analytics, Google Adwords, Facebook Blueprint).

Ons traject tot Online Marketeer

Het traject is een compleet programma dat bestaat uit een opleiding met vier modules: een praktijkopdracht,
persoonlijke ondersteuning (mentorschap), een stage en een sollicitatiemodule. Het uitgangspunt van het
integratietraject is dat we de cursisten duurzaam inzetbaar maken voor de arbeidsmarkt. Met alleen een
certificaat kom je er niet. Misschien zijn er belemmeringen waardoor iemand niet optimaal kan studeren. Of
hebben ze zo weinig kennis van de Nederlandse arbeidsmarkt dat het solliciteren steeds maar weer wordt
uitgesteld. Vandaar dat we aandacht besteden aan al die facetten die te maken hebben met een succesvolle
instap op de arbeidsmarkt.

Oranjefonds

Het Oranjefonds heeft een financiering mogelijk gemaakt voor dit initiatief om in samenwerking met de gemeente Delft, Leiden, Alphen aan den Rijn en Rijswijk een groep van 15 mensen te starten die 30 september zijn begonnen.